3 dagarskurs med PODD-gurun Linda Burkhart, 17-19 maj 2014 eller 21-23 maj 2014

RSIS har den stora äran att bjuda in till en 3-dagars introduktionskurs i PODD (Pragmatic organisation dynamic display).

PODD är kommunikationsböcker som uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner. Många personer med Rett Syndrom runtom i världen använder sig av detta kommunikationssätt med mycket gott resultat. Kursledare är Linda Burkhart (Baltimore, USA) som en internationellt känd pionjär inom området för förenklad teknik för barn med svåra utmaningar. Efter genomgången kurs kommer du att: - Ha en god inblick i PODD-bokens uppbyggnad , layout och ordsortiment som du sedan kan anpassa efter speciella behov. - Lära dig strategier för hur du ska kunna använda PODD boken. - Ges med tillfällen att prova själv och ställa frågor. - Få se många inspirerande exempel där Linda arbetar med flickor, både små och lite äldre.

Här finns inbjudan till kursen med all information  OBS Förlängt sista anmälningsdatum, kontakta styrelsen@rsis.se för anmälan.
  Anmälan