Föreningen anordnar olika aktiviteter

  • Utbildningar 
  • Läger
  • Riksmöte/temadag

Nya aktiviteter presenteras alltid under Nyheter.