Länkar

Här finns länkar till organisationer där du kan få information som kan vara till nytta. 

 • Rett Center
  Unikt centra beläget i Östersund för specialistvård, forskning och information om Rett syndrom.
 • Medifitgroup
  Här presenterar Dr Peter Julu, som bl arbetar på Rett Center de olika andningsstörningar som är vanliga vid Rett Syndrom.
 • Ovanliga Diagnoser
  Handikapp & Habiliterings i Stockholm hemsida för Ovanliga Diagnoser, där man bland annat finner Kunskapsteamet för Rett syndrom Stockholm.
  Klicka på Kunskapsteam i menyn till vänster.
 • Sällsynta Diagnoser
  Riksförbund för Sällsynta diagnoser fär RSIS är medlem.
 • Handikappupplysningen
  Handikappupplysningens hemsida.
 • Ågrenska
  En stor resurs i västra Sverige utanför Göteborg med familjeveckor, korttidshem m.m.
  Sedan 1 januari 2012 är Ågrenska också utsedd av Socialstyrelsens att vara en nationell funktion för sällsynta sjukdomar.
 • funka.nu
  Portalen www.funka.nu, handikapprörelsens gemensamma portal om allt som rör funktionshinder. Portalen drivs av föreningen h@ndikapp.se.