Rapport från kursen En aktiv vardag.

2016-10-24

Rett Center och RSIS genomförde kursen en aktiv vardag i gemensam regi.

Länk till rapport från kursen på Rett Centers hemsida: