Julnumret av Rettvisan är nu klart

2017-12-21

Du hittar det senaste numret av Rettvisan på webben från och med nu.

Från och med december 2017 kommer Rettvisan att bli en webbtidning och finnas här på RSIS webbplats där den kan läsas direkt eller laddas ner och skrivas ut. Som vanligt kommer Rettvisan att ges ut två gånger per år ? i juni och i december, men den kommer inte längre att tryckas upp och skickas ut per post. Vi tar ett steg på den digitala resa som ger oss andra möjligheter att kommunicera med er medlemmar ? det kommer att ske lite andra successiva förändringar under 2018, till exempel planerar vi att byta plattform för vår kommunikation på webben. Men detta kommer det mera information om längre fram.
Vi hushållar med föreningens resurser och sparar tid
Kostnaden för Rettvisan minskar mycket när vi inte trycker och postar den till er. Pengar som vi kan använda smartare. Via-post kan vi snabbt och enkelt e-posta inbjudningar och annan information, vilket sparar både tid och pengar. Vi har också Facebook som en viktig kanal, där vi enkelt och snabbt kan nå dem som finns i Facebookgruppen.