Anmäl dig till kursen "En utbildningsdag om Rett syndrom"

2018-06-06

RSIS och Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser hälsar välkommen till en kursdag om Rett syndrom. Kursen vänder sig till assistenter, boende- och skolpersonal samt personal vid Daglig verksamhet, Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering och annan sjukvårdspersonal. Varmt välkomna är även anhöriga och
närstående till personer med Rett syndrom.
Göteborg den 2 oktober 2018
alternativt
Stockholm den 3 oktober 2018

Syfte
Ökad kunskap om syndromet och kännedom om strategier som kan stärka individer med Rett syndrom utifrån ett praktiskt/kliniskt perspektiv.

Kursinnehåll
- Grundläggande kunskap om Rett syndrom
- Kognition/uppmärksamhet
- Kommunikation/samspel
- Motorik/Aktivitet

Kursdag i Göteborg
Datum: 2 oktober, 2018. Tid: 09.00 - 16.00.
Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Kursdag i Stockholm
Datum: 3 oktober, 2018. Tid: 09.00 - 16.00.
Plats: Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5, Stockholm

Föreläsare
Logoped Helena Wandin och arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim från Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Frösön. www.nationelltcenter.se

Kostnad: 850 kr per deltagare
Kursanmälan är bindande och kan göras via: www.rsis.se
Sista anmälningsdag: 1 SEPTEMBER 2018

För ytterligare information, kontakta RSIS, Maria Dellskog, maria.dellskog@comhem.se