Det bästa från världskongressen i New Orleans kommer till Sverige tack vare Anna Nina Davidsson Karnevi!

Vid världskongressen i New Orleans var det två föreläsare som lyste starkast för mig- Susan Norwell och Linda Burkhart. Att få lyssna till dem där deras engagemang lyser igenom hela tiden, och se talrika exempel på hur de lyckas i sitt arbete med kommunikation gjorde den långa resan dit väl värd för mig. Lindas film om en liten ettårig flicka med Rett syndrom som med hjälp av PODDboken uttrycker att hon vill att sjukgymnasten ska killa henne och mamma ska pussa henne var magisk att se. Jag har sett talrika exempel på Rettjejer i olika åldrar som kommunicerar på ett fantastiskt sätt! ALLA kan! Nu har vi efter hårt arbete lyckats få dessa utomordentligt meriterade damer att komma till oss i Sverige. Susan i mars och Linda i maj. Susan kommer att hålla en mycket inspirerande dag med talrika filmexempel på hur hon jobbar. Det finns ett fåtal platser kvar till detta- MISSA INTE det! 
I maj kommer Linda att hålla två st tredagars PODD kurser där du får lära dig allt om hur du kommer igång med detta kommunikationssätt. Jag kan inte annat än att varmt rekommendera föräldrar, anhöriga, assistenter och alla personer som arbetar med en person som har Rett syndrom att delta!! Efter New Orleans arbetar vi med PODD och det funkar! Liksom i alla situationer tillsammans med en person med Rett syndrom får man ge det tid. Inspiration till hur du gör kommer du att få i rikliga mått av Linda. Det är en unik chans att lära sig PODD utav en person som varit med och utvecklat systemet. Även här finns det ett fåtal platser kvar!

Anna Nina Davidsson Karnevi!