Det mesta som sker i RSIS är ideellt arbete.

Vi försöker ta ut så låga avgifter som möjligt för de aktiviteter som vi ordnar. Tack vare gåvor och våra medlemmars engagemang kan vi fortsätta att sprida kunskap om Rett syndrom och jobba för att personer med Rett Syndrom ska få ett bra liv.

Bli medlem i RSIS!

Det är öppet för vem som helst att vara medlem, antingen som anhörig eller som stödmedlem.

Årsavgiften är:
500 kr för familj
400 kr för övriga

Enklast blir du medlem genom att sätta in pengar på RSIS Plusgiro 452 71 66 - 5.

Skicka också ett mail till info@rsis.se med uppgift om namn, adress och vilket medlemsskap som avses.

Ge en gåva

Medlem eller inte så kan Du kan också stödja RSIS med en gåva till RSIS Plusgiro 452 71 66 - 5

Ge en minnesgåva 

Genom att ge en minnesgåva kan du hedra minnet av någon nära. När du ger en minnesgåva till RSIS får de anhöriga en personlig hälsning från dig samtidigt föreningen får ett viktigt bidrag för sitt arbete.

För att skänka en minnesgåva gör du så här:

Betala in valfritt belopp till RSIS Plusgiro 452 71 66 - 5

Kontakta RSIS sekreterare via kontaktformuläret till höger.

Vi behöver veta namnet på den du vill hedra.

Vi behöver också ha namn och adress dit minnesbladet ska skickas, vilket oftast är till närmast anhörig eller begravningsbyrån.

Tänk på att vi behöver några dagar på oss för att hinna skicka minnesbladet!

Tack för din gåva!

Bli medlem