Välkommen till en praktisk workshop i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och läs- och skrivutveckling. För professionella och anhöriga till personer med Rett syndrom, Angelman syndrom, CP men även andra med behov av stöd kring kommunikation i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Med denna workshop vill vi ge kunskap om AKK-redskap och strategier för att stötta kommunikationsutveckling och läs- och skrivfärdigheter. En stor del av workshopen inriktas på att praktiskt träna på att använda AKK. Tre kommunikationsböcker ingår också.

Arrangörer: Tobii Dynavox och Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

  • Tid: 18-19 september 8.30–17.00
  • Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Stockholm
  • Kostnad: 3875 kr per person inklusive moms, (3100 kr exklusive moms) 
  • 1250 kr per person inklusive moms (1000 kr exklusive moms) för personal från skola/förskola/boende/daglig verksamhet eller habilitering.

    I priset ingår lunch och fika samt de kommunikationsböcker vi använder under workshopen.


Presentatör: Susan Norwell

M.A i Specialpedagogik som har 41 års erfarenhet av AKK och specialpedagogik. Med många videoexempel och engagerande presentationer läggs en god grund till att komma igång att utveckla kommunikationen!